Villien lintujen havainnointiin yms. harrastuksiin liittyviä sivuja.
Villien lintujen talviruokinnasta kertovia sivuja.