Tähän luokkaan kuuluvat sivustot, jotka tarjoavat XML-merkintäkieleen ja siihen läheisesti liittyviin tekniikoihin (esim. XSL, XSLT) liittyvää tietoutta, sovelluksia tai muita aiheeseen liittyviä suomenkielisiä resursseja .