Tähän luokkaan kuuluvat sivustot, jotka tarjoavat www-sivujen teossa käytettävään XHTML-merkintäkieleen liittyvää tietoutta, sovelluksia tai muita aiheeseen liittyviä suomenkielisiä resursseja .