Tähän luokkaan kuuluvat sivustot, jotka tarjoavat merkintäkieliin yleisesti liittyvää tietoutta, sovelluksia tai muita aiheeseen liittyviä suomenkielisiä resursseja. Luokkaan voi myös esittää sivustoja, jotka käsittelevät merkintäkieliä joilla ei ole vielä omaa alaluokkaa.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan linkkejä suomenkielisille sivuille suomenkielisin kuvauksin. Kuvaus saa olla enintään 25 sanaa pitkä, eikä siinä saa käyttää mainoskieltä. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta. Väärinkäytökset, kuten hakemiston spammaaminen, voivat johtaa siihen, että linkki poistetaan kokonaan hakemistosta.
HTML eli HyperText Markup Language on WWW:n yleisimmin käytetty merkintäkieli.
Tähän luokkaan kuuluvat sivustot, jotka tarjoavat www-sivujen teossa käytettävään XHTML-merkintäkieleen liittyvää tietoutta, sovelluksia tai muita aiheeseen liittyviä suomenkielisiä resursseja .

XML

Tähän luokkaan kuuluvat sivustot, jotka tarjoavat XML-merkintäkieleen ja siihen läheisesti liittyviin tekniikoihin (esim. XSL, XSLT) liittyvää tietoutta, sovelluksia tai muita aiheeseen liittyviä suomenkielisiä resursseja .