Kaikki tietokoneisiin ja tietotekniikkaan liittyvät aiheet.
Ehdota linkki oman alansa alaluokkaan, jos sellainen on olemassa. Ehdota vain yhteen luokkaan, ei useisiin luokkiin. Ehdota tähän luokkaan ainoastaan linkkejä suomenkielisille sivuille suomenkielisin kuvauksin. ODP on hakemisto, ei hakukone, joten kirjoita kuvaus, älä luetteloa hakusanoista. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta.
Internet-aiheiset sivut.
Tähän luokkaan kuuluvat nimipalveluja käsittelevät sivustot, samoin kuin ko. palveluja tarjoavien yritysten sivut. Lähinnä web-hotellipalveluja tarjoavat yritykset kuuluvat luokkaan World: Suomi: Tietokoneet: Internet: Kaupalliset palvelut: Web-hotellit
Tietokoneaiheiset julkaisut, kattaa myös multimedia- ja Internet-aiheiset julkaisut.
Tähän luokkaan kuuluvat tietotekniikkaan keskittyvät julkaisut, sekä paperilla että verkossa.
Tietotekniikkaliikkeiden kotisivuja. Tänne sijoitetaan kauppoja, joiden valikoimaan kuuluu laitteistot, oheislaitteet, ohjelmat ja muut tarvikkeet. Laitteistojälleenmyyjät sijoitetaan luokkaan Tietokoneet/Laitteistot/Jälleenmyyjät ja ohjelmistoliikkeet luokkaan Tietokoneet/Ohjelmat/Jälleenmyyjät.
Tietotekniikan kouluttajia ja muita koulutusta käsitteleviä sivustoja.
Tietokoneen laitteistot, tarvikkeet ja komponentit sekä lisälaitteet.
Kattaa kaikki tietokoneohjelmat ja -ohjelmistot, mukaan lukien freeware- ja shareware-ohjelmat.
Tietokoneohjelmointia käsittelevät sivut kuuluvat tänne, mm. C, C++, Perl, Java, JavaScript ja muut ohjelmointikielet. Myös algoritmi- ja peliohjelmointisivut ovat tervetulleita.
Tietokonejärjestelmissä käytettävät tiedon tallennus- tai esitysmuodot.
Ehdota tähän luokkaan ainoastaan linkkejä suomenkielisille sivuille suomenkielisin kuvauksin. Kuvaus saa olla enintään 25 sanaa pitkä, eikä siinä saa käyttää mainoskieltä. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta. Väärinkäytökset, kuten hakemiston spammaaminen, voivat johtaa siihen, että linkki poistetaan kokonaan hakemistosta.
Tietoturvalla tarkoitetaan tietojärjestelmien ja tiedon suojaamista luvattomalta käytöltä. Turvaamismenetelmät voivat perustua ohjelmistoihin, laitteistoihin tai fyysisiin rajoituksiin. Tietoturvaan kuuluvat mm. todentamisjärjestelmät, tunkeutumisen havaitseminen, palomuurit, virustorjunta, biometrinen tunnistus, virtuaaliset yksityisverkot (VPN) ja salakirjoitusmenetelmät.
Uutisryhmät eli keskusteluryhmät, nyyssit, nyysit, newsit tai Usenet news: rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Tähän luokkaan kuuluvat tarkemmin määrittelemättömät tietotekniikkayritykset. Aliluokkia ja linkkejä luodaan tarpeen mukaan.
Tähän luokkaan kuuluu ohjelmistokehityksen alalla toimivien yritysten sivuja. Lähinnä internetratkaisuihin keskittyvät yritykset kuuluvat luokkaan World: Suomi: Tietokoneet: Internet: WWW-suunnittelu ja -kehitys