Mikäli ehdottamasi järjestö on enemmänkin yleishyödyllinen lakiasioihin paneutunut organisaatio, ehdota sitä luokkaan World/Suomi/Yhteiskunta/Laki/Järjestöt.
Oikeustieteelliset järjestöt, joiden tavoitteena on alan koulutuksen tai tutkimuksen edistäminen.
Mikäli ehdottamasi järjestö on enemmänkin yleishyödyllinen lakiasioihin paneutunut organisaatio, ehdota sitä luokkaan World/Suomi/Yhteiskunta/Laki/Järjestöt.