Tietojenkäsittelytieteet tutkivat tietotekniikkaan ja tiedon käsittelyyn liittyviä ongelmia.
Ehdota tähän luokkaan käytettävyyteen liittyviä akateemisia ja käytännöllisiä sivustoja.
Käytettävyys tarkoittaa tuotteen tai palvelun helppokäyttöisyyttä, tehokkuutta ja mukavuutta.
Ehdota tähän luokkaan käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä akateemisia ja käytännöllisiä sivustoja.
Tekoälyn tavoitteena on, tavalla tai toisella, tehdä keinotekoisia järjestelmiä, jotka selviytyvät tehtävistä, jotka vaativat inhimillistä älykkyyttä. Tutkimusalana tekoäly jakaantuu tietämystekniikkaan (perinteinen GOFAI) ja neuraalilaskentaan (keinotekoiset hermoverkot).
Tämä luokka sisältää sivustoja, joilla esitellään tekoälyn filosofiaa, tekoälytekniikoita ja niiden sovellusesimerkkejä.