Metsätieteellistä opetusta annetaan Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Metsäalan opetusta on myös useissa ammattikorkeakouluissa.
Tänne sopivat metsätieteiden opetukseen, tutkimukseen ja tieteiden käytännön sovelluksiin liittyvät linkit.