Karl Marx (1818-1883), yhteiskuntafilosofi ja sosialistisen politiikan tunnetuin taustavaikuttaja.