In Partnership with AOL Search
 
Yrityksiä, jotka tarjoavat, tuottavat tai myyvät ajoneuvoja tai niihin välittömästi liittyviä tarvikkeita tai palveluita.
Tässä luokassa on suomenkielisiä elektroniikka-alan yritysten sivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä elintarvikealan yritysten sivuja. Katso myös luokkaa Vapaa-aika: Ruoka ja juoma.
Energia-alan yritysten, energialaitosten, energiajärjestöjen ja niihin läheisesti liittyvien yritysten suomenkielisiä sivuja, sekä sivuja energiantuotannon menetelmistä, energialähteistä ja alaan liittyvästä oheisteknologiasta.
Suomekielisiä graafisen alan sivuja, kuten kirjapainot, tulostuslaitokset, kuvanvalmistuslaitokset ja muut painotuotteiden tekniseen toteutukseen liittyvät sivut. Internetsivujen suunnittelijat kuuluvat luokkaan World: Suomi: Tietokoneet: Internet: Kaupalliset Palvelut
Tässä luokassa on suomenkielisiä elinkeinoelämän hakemistoja.
Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi valtakunnallisesti toimivat hotelli- ja ravintolaketjut, ravintola-alan koulutusta tarjoavat yritykset ja pitopalvelut. Mikäli yritys ei tarjoa palveluitaan koko Suomeen, kannattaa sen sivuja mieluummin ehdottaa sopivaan alueelliseen luokkaan, kuten World: Suomi: Alueellinen: Suomi: Länsi-Suomi: Satakunta: Kunnat: Pori: Yritykset ja talous.
Yrityksiä, jotka tarjoavat majoitus ja/tai ruokapalveluita valtakunnallisesti.
Kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät sivustot kuuluvat luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Rakentaminen ja kunnossapito.
Kiinteistöjen ostamiseen, myymiseen, vuokraukseen, isännöintiin sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistösijoittamiseen liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Ilmoita tähän luokkaan sivut, joiden pääasiallinen sisältö on yritysten konsultointiin liittyvää asiaa. Koulutusalan yritykset kuuluvat luokkaan Koulutus ja Taloushallintoon keskittyneet yritykset luokkaan Laskentatoimi.
Tässä luokassa on konsultointiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä koulutusalan yritysten kotisivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä kuljetusalan yritysten sivuja. Tänne kuuluvat kuljetus- ja huolintaliikkeet, lentorahti- ja laivarahtiyritykset sekä muut kuljetuspalveluja ja niihin oleellisesti liittyviä toimintoja muille yrityksille tarjoavien liikkeiden sivut.
Tässä luokassa on suomenkielisiä media-alan sivuja, sekä kulttuuripalveluita, viihdetuotantoa ja tapahtumia tuottavien yritysten sivuja. Katso myös luokkaa Markkinointi.
Yksityisille kuluttajille tarkoitettuja tuotteita ja palveluita.
Tässä luokassa on suomenkielisiä kustannusalan yritysten sivuja.
Laskentatoimen palveluja tuottavien tahojen suomenkieliset sivustot luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Laskentatoimi: Yritykset
Tässä luokassa on suomenkielisiä kirjanpitoon, verotukseen, tilintarkastukseen ja laskentatoimeen liittyviä sivustoja. Liikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Yrityspalvelut
Sivustot joilla on yleishyödyllistä sisältöä ovat erittäin suositeltavia. Hyvää sisältöä ovat esimerkiksi artikkelit markkinointiviestinnästä, tärkeä toimialaa koskeva tiedottaminen, alan toimintaa selventävä tai helpottava sisältö, jne.

lisätietoja (vain toimittajille)

Tässä luokassa on suomenkielisiä markkinointi ja mainonta -toimialojen kattojärjestöjä, regulaattoreita sekä hyviä tietoresursseja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä muotiin, vaatetukseen, jalkineisiin, hiusmuotiin, koruihin ja alan tarvikkeisiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja. Sivujen sisältö voi liittyä esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen tai jakeluun.
Suomalaista muotoilua käsityönä. Teollinen muotoilu omassa alaluokassaan toisaalla.
Muotoilutoimistojen ja teollisten muotoilijoiden suomenkieliset kotisivut kuuluvat tähän luokkaan.
Pankkien ja pankkialan palveluiden suomenkieliset sivut.
Rahoitusalan yritysten ja yhteisöjen sivuja. Katso myös Pankit.
Ilmoita suomenkieliset, kaikenlaiseen ammattimaiseen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät yritysten sivustot tähän luokkaan.

Tässä luokassa on suomenkielisiä yleisesti rakentamisen, talonrakennusalan, tie- ja vesirakennusalan, maanrakennuksen, ympäristörakentamisen, remontoinnin, rakennusten kunnossapidon, rakennusten entisöinnin, rakennuskaluston vuokrauksen ja myynnin ja muun rakennustoiminnan yrityksiä.

Tämä luokka sisältää linkkejä Suomessa toimivien sijoitusrahastoyhtiöiden sivuille.
Sijoittamiseen ja sijoitustoimintaan liittyvien yritysten suomenkielisiä kotisivuja.
Luokassa on suomenkielisiä teollisuudessa käytettävien tavaroiden ja tarvikkeiden maahantuojien, valmistajien ja jakelijoiden kotisivuja.
Suomenkielisiä teollisuusyritysten kotisivuja.
Tässä luokassa on terveydenhuollon laitteisiin, terveydenhuoltoon ja -hoitoon, lääketeollisuuteen ja tutkimukseen erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Ainoastaan Suomen puhelinyhtiöt.
Tässä luokassa on tietoliikenteen laitteisiin, huoltoon, palveluihin ja tutkimukseen erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Suomenkielisiä tukkukaupan ja tukkuliikkeiden sivuja.
Yleisiä tai alakohtaisia työpaikkahakemistoja, ansioluettelopalveluita yms. Yritysten omia työpaikkasivustoja ei listata tässä luokassa.
Kauppoja tai kauppaketjuja, joilla on kuluttajille suunnattua tavaramyyntiä.
Vakuutusalan yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Tässä luokassa on muita yrityksiä palvelevien ja konsultointiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Käyttöehdot
Päivitetty viimeksi: 21. lokakuuta 2014 13.03.28 EDT - muokkaa