Elinkeinoelämä-luokka sisältää linkkejä yhtiöiden ja organisaatioiden suomenkielisille sivuille, jotka valmistavat, myyvät tai muuten tarjoavat tavaroita, palveluja tai tietoa maksua vastaan, mutta eivät tarjoa suoraa online-ostomahdollisuutta.
Ehdota linkki oman alansa alaluokkaan, jos sellainen on olemassa. Verkkokaupat kuuluvat luokkaan Verkkokaupat.

Ehdota tähän luokkaan ainoastaan linkkejä suomenkielisille sivuille suomenkielisin kuvauksin. Suomalaisen elinkeinoelämän englanninkieliset sivut kuuluvat luokkaan Regional: Europe: Finland: Business and Economy ja ruotsinkieliset sivut luokkaan World: Svenska: Regionalt: Europa: Finland: Ekonomi och näringsliv.

Kuvaus saa olla enintään 25 sanaa pitkä, eikä siinä saa käyttää mainoskieltä. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta. Väärinkäytökset, kuten hakemiston spammaaminen, voivat johtaa siihen että linkki poistetaan kokonaan hakemistosta.

Yrityksiä, jotka tarjoavat, tuottavat tai myyvät ajoneuvoja tai niihin välittömästi liittyviä tarvikkeita tai palveluita.
Tässä luokassa on suomenkielisiä elektroniikka-alan yritysten sivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä elintarvikealan yritysten sivuja. Katso myös luokkaa Vapaa-aika: Ruoka ja juoma.
Energia-alan yritysten, energialaitosten, energiajärjestöjen ja niihin läheisesti liittyvien yritysten suomenkielisiä sivuja, sekä sivuja energiantuotannon menetelmistä, energialähteistä ja alaan liittyvästä oheisteknologiasta.
Suomekielisiä graafisen alan sivuja, kuten kirjapainot, tulostuslaitokset, kuvanvalmistuslaitokset ja muut painotuotteiden tekniseen toteutukseen liittyvät sivut. Internetsivujen suunnittelijat kuuluvat luokkaan World: Suomi: Tietokoneet: Internet: Kaupalliset Palvelut
Tässä luokassa on suomenkielisiä elinkeinoelämän hakemistoja.
Yrityksiä, jotka tarjoavat majoitus ja/tai ruokapalveluita valtakunnallisesti.
Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi valtakunnallisesti toimivat hotelli- ja ravintolaketjut, ravintola-alan koulutusta tarjoavat yritykset ja pitopalvelut. Mikäli yritys ei tarjoa palveluitaan koko Suomeen, kannattaa sen sivuja mieluummin ehdottaa sopivaan alueelliseen luokkaan, kuten World: Suomi: Alueellinen: Suomi: Länsi-Suomi: Satakunta: Kunnat: Pori: Yritykset ja talous.
Kiinteistöjen ostamiseen, myymiseen, vuokraukseen, isännöintiin sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistösijoittamiseen liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät sivustot kuuluvat luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Rakentaminen ja kunnossapito.
Tässä luokassa on konsultointiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Ilmoita tähän luokkaan sivut, joiden pääasiallinen sisältö on yritysten konsultointiin liittyvää asiaa. Koulutusalan yritykset kuuluvat luokkaan Koulutus ja Taloushallintoon keskittyneet yritykset luokkaan Laskentatoimi.
Tässä luokassa on suomenkielisiä koulutusalan yritysten kotisivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä kuljetusalan yritysten sivuja. Tänne kuuluvat kuljetus- ja huolintaliikkeet, lentorahti- ja laivarahtiyritykset sekä muut kuljetuspalveluja ja niihin oleellisesti liittyviä toimintoja muille yrityksille tarjoavien liikkeiden sivut.
Tässä luokassa on suomenkielisiä media-alan sivuja, sekä kulttuuripalveluita, viihdetuotantoa ja tapahtumia tuottavien yritysten sivuja. Katso myös luokkaa Markkinointi.
Yksityisille kuluttajille tarkoitettuja tuotteita ja palveluita.
Tässä luokassa on suomenkielisiä kustannusalan yritysten sivuja.
Tässä luokassa on suomenkielisiä kirjanpitoon, verotukseen, tilintarkastukseen ja laskentatoimeen liittyviä sivustoja. Liikkeenjohdon konsultointi kuuluu luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Yrityspalvelut
Laskentatoimen palveluja tuottavien tahojen suomenkieliset sivustot luokkaan World: Suomi: Elinkeinoelämä: Laskentatoimi: Yritykset
Tässä luokassa on suomenkielisiä markkinointi ja mainonta -toimialojen kattojärjestöjä, regulaattoreita sekä hyviä tietoresursseja.
Sivustot joilla on yleishyödyllistä sisältöä ovat erittäin suositeltavia. Hyvää sisältöä ovat esimerkiksi artikkelit markkinointiviestinnästä, tärkeä toimialaa koskeva tiedottaminen, alan toimintaa selventävä tai helpottava sisältö, jne.

lisätietoja (vain toimittajille)

Tässä luokassa on suomenkielisiä muotiin, vaatetukseen, jalkineisiin, hiusmuotiin, koruihin ja alan tarvikkeisiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja. Sivujen sisältö voi liittyä esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen tai jakeluun.
Muotoilutoimistojen ja teollisten muotoilijoiden suomenkieliset kotisivut kuuluvat tähän luokkaan.
Suomalaista muotoilua käsityönä. Teollinen muotoilu omassa alaluokassaan toisaalla.
Pankkien ja pankkialan palveluiden suomenkieliset sivut.
Rahoitusalan yritysten ja yhteisöjen sivuja. Katso myös Pankit.

Tässä luokassa on suomenkielisiä yleisesti rakentamisen, talonrakennusalan, tie- ja vesirakennusalan, maanrakennuksen, ympäristörakentamisen, remontoinnin, rakennusten kunnossapidon, rakennusten entisöinnin, rakennuskaluston vuokrauksen ja myynnin ja muun rakennustoiminnan yrityksiä.

Ilmoita suomenkieliset, kaikenlaiseen ammattimaiseen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät yritysten sivustot tähän luokkaan.
Sijoittamiseen ja sijoitustoimintaan liittyvien yritysten suomenkielisiä kotisivuja.
Tämä luokka sisältää linkkejä Suomessa toimivien sijoitusrahastoyhtiöiden sivuille.
Luokassa on suomenkielisiä teollisuudessa käytettävien tavaroiden ja tarvikkeiden maahantuojien, valmistajien ja jakelijoiden kotisivuja.
Suomenkielisiä teollisuusyritysten kotisivuja.
Tässä luokassa on terveydenhuollon laitteisiin, terveydenhuoltoon ja -hoitoon, lääketeollisuuteen ja tutkimukseen erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Tässä luokassa on tietoliikenteen laitteisiin, huoltoon, palveluihin ja tutkimukseen erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Ainoastaan Suomen puhelinyhtiöt.
Suomenkielisiä tukkukaupan ja tukkuliikkeiden sivuja.
Yleisiä tai alakohtaisia työpaikkahakemistoja, ansioluettelopalveluita yms. Yritysten omia työpaikkasivustoja ei listata tässä luokassa.
Kauppoja tai kauppaketjuja, joilla on kuluttajille suunnattua tavaramyyntiä.
Vakuutusalan yritysten ja yhteisöjen sivuja.
Tässä luokassa on muita yrityksiä palvelevien ja konsultointiin erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen sivuja.