Ova kategorija je za literarne radove koji postoje samo na Internetu, i ukljucuje i fikciju, i ne-fikciju, kao i E-zine.
Objavljena dela se podnose na pregled u kategoriji Knjizevnosti . Ako vas sajt ne sadrzi primarno knjizevnost, vec ima i informacije o vasim drugim hobijima i interesovanjima, podnesite ga na pregled u Licne prezentacije .