Kategorija je za web stranice koje sadrže informacije o fotografima, fotografskim studijima ili o tehnikama snimanja.
Fotografi Srbije
Molimo vas da prijavljujete samo sajtove, a ne stranice
Fotografske organizacije Srbije
Molimo vas da podnosite prijave samo sajtova zvaničnih fotografskih organizacija, saveza i klubova.