Ova kategorija je mesto za sajtove o srpskom umetnickom filmu, filmskoj istoriji, i ljudima vezanim za oblast.
Sajtovi koje se bave prodajom VHS ili DVD filmova ne pripadaju ovde. Podnesite ih u World/Srpski/Posao/E-trgovina.