Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz kulturu i umetnost na srpskom jeziku.

Uputi za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorijum!
  • Naslov i opis stranice napišite na srpskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na srpskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz srpski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Serbia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vreme upisa stranica u direktorijum.

Sledeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Ova kategorija je mesto za sajtove o srpskom umetnickom filmu, filmskoj istoriji, i ljudima vezanim za oblast.
Sajtovi koje se bave prodajom VHS ili DVD filmova ne pripadaju ovde. Podnesite ih u World/Srpski/Posao/E-trgovina.
Kategorija je za web stranice koje sadrže informacije o fotografima, fotografskim studijima ili o tehnikama snimanja.
Ova kategorija je za literarne radove koji postoje samo na Internetu, i ukljucuje i fikciju, i ne-fikciju, kao i E-zine.
Objavljena dela se podnose na pregled u kategoriji Knjizevnosti . Ako vas sajt ne sadrzi primarno knjizevnost, vec ima i informacije o vasim drugim hobijima i interesovanjima, podnesite ga na pregled u Licne prezentacije .
Kategorija sadrži linkove na web stranice koje sadrže informacije o autorima, sakupljačima knjiga, web strancie koje pokrivaju razne žanrove ili tipove književnosti.
Prilikom podnosenja sajta, molim vas da u naslovu prvo upisete prezime, pa zatim ime (npr. Petrovic, Petar).
Stranice koje sadrže on-line magazin na srpskom jeziku.
Sajtovi posveceni muzici, informacijama o muzicarima, dogadjajima, plocama, pratecim delatnostima, i obrazovanju.
Individualni muzicari, prilikom podnosenja sajta, molim vas da u naslovu prvo upisete prezime, pa zatim ime (npr. Petrovic, Petar).
Kategorija je predviđena za web stranice o scenskoj umetnosti koja se izvodi pred publikom.
Kategorija pokriva web stranice o stripovima i karikaturama, te njihovim autorima.
Sajtovi posveceni svim vidovima vizuelnog stvaralastva.
Prilikom podnosenja sajta, molim vas da u naslovu prvo upisete prezime, pa zatim ime (npr. Petrovic, Petar).