Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze informacije o proizvodjacima informaticke telekomunikacije.