Kategorija predvidjena za web stranice koje pruzaju informacije o webdizajnu.
Kategorija predvidjena za web stranice koje sadrze informacije o preduzecima koje pruzaju hosting.