Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku TV stanica i televizijskih emisija.