Specijalizovani nedeljnici i mesečni časopisi.
Časopisi, oglasnici, nedeljnici, mesečnici i sl.