Kategorija predvidjena za web stranice instituta i organizacija koji se bave kompjuterskom naukom i istrazivanjima.