Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku računarskog hardwera.