Kategorija je obuhvata web stranice koje pokrivaju tematiku državnih institucija, organizacija, ministarstva kao i ambasada.
Na ovom delu direktorijuma se nalaze stranice o ministarstvima i zavodima Srbije. Ukoliko neki od linkova ne rade možete obavestiti editora klikom na nickname(nadimak) editora koji se nalazi na dnu web strane.
Možete predložiti stranicu tematski vezanu za ministarstva i zavode Srbije, ukoliko su prezentacije kvalitetne i napisane su na srpskom jeziku. Editor nije u obavezi da ulista predloženi sajt ukoliko ne odgovara uslovima.