Kategória jednotlivých plemien psov
Chrty
Duriče, farbiare a príbuzné plemená
Jazvečíky
Stránky o neuznaných plemenách psov podľa FCI
Pinče, bradáče, molosoidné a Švajčiarske salašné psy
Retrivre, sliediče a vodné psy
Salašné a pastierske psy (bez Švajčiarskych salašných psov)
Špice a pôvodné plemená
Spoločenské a sprievodné psy
Stavače
Teriéry