Softvér určený pre použitie rôznych odvetviach hospodárstva, zdravotníctvo, gastronómia, preprava a logistika, nehnuteľnosti a pod.
Každú stránku navrhujte iba raz.