Rôzne druhy ekonomického softvéru, najmä účtovné programy, finančné analýzy a pod.
Každú stránku navrhujte iba raz.