Grafické úpravy pracovnej plochy, pozadia.
Každú stránku navrhujte iba raz.