Toto je zoznam osobných stránok, ktorých hlavným obsahom je programovanie. Patria sem IBA osobné stránky.
Ak je osobná stránka zameraná iba na jeden jazyk alebo aspekt programovania, pošlite ju do príslušnej kategórie. Sem patria stránky, ktoré majú okrem programovania aj iný (osobný) obsah alebo ich nemožno zaradiť do konkrétnej kategórie.