Pascal je programovací jazyk určený na výučbu programovania modulárnym prístupom zhora nadol.

Veľa ľudí považuje Borland Delphi za najlepší RAD (rapid application developement) nástroj na trhu. S Delphi môžete vytvárať aplikácie pre Delphi s minimálnym úsilím. Používa jazyk Object Pascal, čo je rozšírenie Pascalu o triedy a iné.