In Partnership with AOL Search
 
C je jeden z najbežnejších jazykov používaných v súčasnosti. Vivinuli ho spoluautori Unix-u Brian Kernighan & Dennis Ritchie z Lucent Technologies (vtedy AT&T Bell Labs). C je nízkoúrovňový, slabo typový, statický a nemodulárny.
Stránky o jazyke Delphi.
Detské programovacie jazyky.
Do tejto kategórie patria stránky, ktoré sa zaoberajú programovaním vo FoxPro.

Pascal je programovací jazyk určený na výučbu programovania modulárnym prístupom zhora nadol.

Veľa ľudí považuje Borland Delphi za najlepší RAD (rapid application developement) nástroj na trhu. S Delphi môžete vytvárať aplikácie pre Delphi s minimálnym úsilím. Používa jazyk Object Pascal, čo je rozšírenie Pascalu o triedy a iné.

Stránky, ktoré sa zaoberajú programovaním v jazyku Perl.
Do tejto kategórie patria stránky o jazyku PHP. Tutoriály, skripty, ..

Python je vysoko dynamický, objektovo orientovaný jazyk, ktorého použitie sa pohybuje od skriptovacieho jazyka pre bežné programy najedno použitie po jazyk pre aplikácia s tisícmi riadkov.

Python je veľmi dobrý jazyk na výučbu programovania, pretože je interpretovaný, dynamicky typovaný, dobre dokumentovaný a má niekoľko voľných zdrojov dokumentácie. Je to tak čiastočne kvôli koreňom Pythonu, ktoré sú v oblasti vzdelávania.

Autorom jazyka je Guido van Rossum. Pracoval pre CWI, Národný Výskumný Ústav pre Matematiku a Informatiku v Holandsku. Tam pracoval najmä na jazyku ABC, interpretovanom, procedurálnom programovacom jazyku pôvodne pre účely výučby, aby nahradil BASIC. Ale po čase chcel jazyk s väčšími schopnosťami, objektovou orientáciou, flexibilitou a rozšíriteľnosťou. Zobral veľa nápadov a čŕt jazyka ABC, obzvlášť syntax, a vytvoril Python.

Stránky, ktoré sa týkajú programovacieho jazyka Turbo PL.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Posledná zmena: Sobota, 2010, apríl 24 0:13:55 EDT - editovať