V informatike sú po základnom hardvéri jazyky to najdôležitejšie, pred operačnými systémami, aplikáciami alebo čímkoľvek iným. Najskôr je potrebný jazyk, aj keď iba strojový jazyk, aby človek mohol písať vôbec nejaký softvér.

Existuje obrovské množstvo programovacích jazykov. Odhaduje sa medzi 2000 až 6000. Situácia sa často prirovnáva k náboženským schizmám a niekdy sa vyskytujú nezhody a dokonca boje aj medzi vernými. Ale aj tak sa musia všetky jazyky podrobiť základným jednotným informatickým princípom (dokonca aj Intercal a Befunge), inak by nemohli fungovať.

Na tejto stránke sú jazyky rozdelené do troch skupín: 1) Problémy týkajúce sa viacerých jazykov, 2) typy alebo triedy jazykov, a 3) špecifické jazyky s vlastnou kategóriou.

Toto je kategória pre programovacie jazyky a priamo súvisiace témy. Do tejto kategórie prosím posielajte iba stránky týkajúce sa všetkých jazykov vo všeobecnosti. Odkazy o špecifických jazykoch patria do kategórie konkrétneho jazyka.

Odkazy týkajúce sa niekoľkých jazykov alebo nových jazykov posielajte do najbližšej správnej podkategórie alebo do World/Slovensky/Počítače/Programovanie/Zdroje. Dávajte pozor, kam posielate, pretože v prípade zaslania do nesprávnej kategórie môže trvať veľmi dlho, kým sa stránka objaví v adresári.

C

C je jeden z najbežnejších jazykov používaných v súčasnosti. Vivinuli ho spoluautori Unix-u Brian Kernighan & Dennis Ritchie z Lucent Technologies (vtedy AT&T Bell Labs). C je nízkoúrovňový, slabo typový, statický a nemodulárny.
Stránky o jazyke Delphi.
Detské programovacie jazyky.
Do tejto kategórie patria stránky, ktoré sa zaoberajú programovaním vo FoxPro.

Pascal je programovací jazyk určený na výučbu programovania modulárnym prístupom zhora nadol.

Veľa ľudí považuje Borland Delphi za najlepší RAD (rapid application developement) nástroj na trhu. S Delphi môžete vytvárať aplikácie pre Delphi s minimálnym úsilím. Používa jazyk Object Pascal, čo je rozšírenie Pascalu o triedy a iné.

Stránky, ktoré sa zaoberajú programovaním v jazyku Perl.

PHP

Do tejto kategórie patria stránky o jazyku PHP. Tutoriály, skripty, ..

Python je vysoko dynamický, objektovo orientovaný jazyk, ktorého použitie sa pohybuje od skriptovacieho jazyka pre bežné programy najedno použitie po jazyk pre aplikácia s tisícmi riadkov.

Python je veľmi dobrý jazyk na výučbu programovania, pretože je interpretovaný, dynamicky typovaný, dobre dokumentovaný a má niekoľko voľných zdrojov dokumentácie. Je to tak čiastočne kvôli koreňom Pythonu, ktoré sú v oblasti vzdelávania.

Autorom jazyka je Guido van Rossum. Pracoval pre CWI, Národný Výskumný Ústav pre Matematiku a Informatiku v Holandsku. Tam pracoval najmä na jazyku ABC, interpretovanom, procedurálnom programovacom jazyku pôvodne pre účely výučby, aby nahradil BASIC. Ale po čase chcel jazyk s väčšími schopnosťami, objektovou orientáciou, flexibilitou a rozšíriteľnosťou. Zobral veľa nápadov a čŕt jazyka ABC, obzvlášť syntax, a vytvoril Python.

Stránky, ktoré sa týkajú programovacieho jazyka Turbo PL.