In Partnership with AOL Search
 
Stránky zaoberajúce sa návrhom hier.

Toto je kategória pre programovacie jazyky a priamo súvisiace témy. Do tejto kategórie prosím posielajte iba stránky týkajúce sa všetkých jazykov vo všeobecnosti. Odkazy o špecifických jazykoch patria do kategórie konkrétneho jazyka.

Odkazy týkajúce sa niekoľkých jazykov alebo nových jazykov posielajte do najbližšej správnej podkategórie alebo do World/Slovensky/Počítače/Programovanie/Zdroje. Dávajte pozor, kam posielate, pretože v prípade zaslania do nesprávnej kategórie môže trvať veľmi dlho, kým sa stránka objaví v adresári.

V informatike sú po základnom hardvéri jazyky to najdôležitejšie, pred operačnými systémami, aplikáciami alebo čímkoľvek iným. Najskôr je potrebný jazyk, aj keď iba strojový jazyk, aby človek mohol písať vôbec nejaký softvér.

Existuje obrovské množstvo programovacích jazykov. Odhaduje sa medzi 2000 až 6000. Situácia sa často prirovnáva k náboženským schizmám a niekdy sa vyskytujú nezhody a dokonca boje aj medzi vernými. Ale aj tak sa musia všetky jazyky podrobiť základným jednotným informatickým princípom (dokonca aj Intercal a Befunge), inak by nemohli fungovať.

Na tejto stránke sú jazyky rozdelené do troch skupín: 1) Problémy týkajúce sa viacerých jazykov, 2) typy alebo triedy jazykov, a 3) špecifické jazyky s vlastnou kategóriou.

Ak je osobná stránka zameraná iba na jeden jazyk alebo aspekt programovania, pošlite ju do príslušnej kategórie. Sem patria stránky, ktoré majú okrem programovania aj iný (osobný) obsah alebo ich nemožno zaradiť do konkrétnej kategórie.
Toto je zoznam osobných stránok, ktorých hlavným obsahom je programovanie. Patria sem IBA osobné stránky.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Posledná zmena: Piatok, 2011, október 14 6:00:38 EDT - editovať