Obsahuje stránky dizajnérskych firiem zameriavajúcich sa primárne na tvorbu dynamických dizajnov webových stránok a multimediálnych prvkov.
Aké stránky patria do tejto kategórie?

Stránky dizajnérskych firiem zameriavajúcich sa primárne na tvorbu dynamických dizajnov webových stránok a multimediálnych prvkov.

Firmy, ktoré neposkytujú služby hlavne v tejto oblasti patria do jednej z kategórií Komplexné služby alebo Základné služby. Pre jednolivcov je kategória Jednotlivci.


Ako vytvoriť správny titulok pre Váš odkaz:

  • Titulok by mal obsahovať názov firmy, alebo webového štúdia


Ako správne vytvoriť popis odkazu:

  • Navrhujte stránky písané iba v slovenskom jazyku, stránky v iných jazykoch zaraďujte do príslušných štátov v kategórii World.
  • Dbajte na to, aby veľké písmená boli umiestnené tam, kde patria.
  • Popis nie je priestor pre zoznam kľúčových slov.
  • Popis nie je priestor pre zoznam Vašich produktov.
  • Popis by mala byť súvislá veta, alebo viac viet charakterizujúcich Vašu činnosť.
  • Nevkladajte superlatíva ako napríklad "Sme najlepší, najlacnejší, jednotka na trhu" a podobne.
Iné dôležité body:
  • Stránku vkladajte iba do jednej kategórie.
  • Starostlivo vyberte najlepšiu kategóriu pre Váš odkaz.


Dodržanie vyššie vedených bodov urýchli zaradenie stránky do katalógu.