Rôzne typy grafiky, tvorenej, alebo spracovanej na počítači - grafické klipy, animácie, tutoriály, textúry, fonty a kliparty.
Každú stránku navrhujte iba raz.