In Partnership with AOL Search
 
Ako titulok uveďte správny názov firmy podľa obchodného registra nasedovaný čiarkou a skratkou právnej formy. Nebudú tolerované príspevky o firmách, ktoré sa nie je možné nájsť na základe informácií uvedených na stránke v Obchodnom registri SR.
Firmy zaoberajúce sa predajom a servisom počítačov, komponentov a sietí.
Každú stránku navrhujte iba raz.
Rôzne typy grafiky, tvorenej, alebo spracovanej na počítači - grafické klipy, animácie, tutoriály, textúry, fonty a kliparty.

Zaradenie pre vašu stránku hľadajte v príslušnej podkategórii. Ak takú kategóriu nemôžete nájsť, posielajte do kategórie, ktorá je obsahovo najbližšie. Ak ani takú kategóriu nemôžete nájsť, navrhnite, kam by mal váš odkaz patriť. Je samozrejme v poriadku navrhnúť novú kategóriu, ak žiadna vhodná neexistuje. Napriek tomu vás nabádame zvážiť možnosť zaradenia do iných podkategórií tak, aby to neodporovalo politike ODP. Ďakujeme.

Poslaním svojho odkazu do správnej kategórie môžete podstatne urýchliť jeho zaradenie.

Slovenské stránky o internete. Stránky zaoberajúce sa internetom ako takým, vývojom internetu a jeho problémami.
Každú stránku navrhujte iba raz.
Mobilné komunikácie sa zaoberajú komunikáciou medzi zariadeniami prenosného typu, ich vývojom a zdokonaľovaním.

Toto je kategória pre programovacie jazyky a priamo súvisiace témy. Do tejto kategórie prosím posielajte iba stránky týkajúce sa všetkých jazykov vo všeobecnosti. Odkazy o špecifických jazykoch patria do kategórie konkrétneho jazyka.

Odkazy týkajúce sa niekoľkých jazykov alebo nových jazykov posielajte do najbližšej správnej podkategórie alebo do World/Slovensky/Počítače/Programovanie/Zdroje. Dávajte pozor, kam posielate, pretože v prípade zaslania do nesprávnej kategórie môže trvať veľmi dlho, kým sa stránka objaví v adresári.

Programovanie počítača je umenie písať softvér - inštrukcie ktoré má počítač vykonať. Na základnej úrovni, ako im rozumie počítač, tieto príkazy sú napísané v strojovom kóde, alebo binárnych číslach, čo je pre človeka pomerne ťažko čitateľné. Na mierne vyššej úrovni tento kód zodpovedá assembleru (používa sa aj názov jazyk symbolických inštrukcií) - krátkym mnemonickým kódom reprezentujúcim jednotlivé operácie, ktoré počítač vykonáva, ktoré stále zodpovedajú strojovým inštrukciám. Tento spôsob je neštruktorovaný, strohý a náročne sa číta a píše. Väčšina programovacích jazykov sa robí na vyšších úrovniach - kompilované jazyky alebo dokonca interpretované jazyky, ktoré vyzerajú ako kríženec medzi angličtinou a algebrou a v závislosti od jazyka umožňujú rôzne abstrakcie ako napríklad zapuzdrenie, volania funkcií, ukrývanie dát a iné, ktoré človeku umožňujú čítať a písať programy pracujúce s množstvom informácií. Program nazývaný kompilátor prekladá tieto jazyky do strojového kódu, ktorý sa priamo vykonáva. Program nazývaný interpreter tieto príkazy vezme, a okamžite ich porade vykonáva.
Učebné materiály

viacej informácií (len editori)

V této kategorii nájdete informácie o počítačových kurzoch a školách, elektronickom vzdelávaní a pomoci na Internete.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Posledná zmena: Utorok, 2014, október 21 13:09:09 EDT - editovať