Táto kategória slúži najmä na zaraďovanie odkazov na internetové obchody. V tematických kategóriách určených pre odkazy na internetové obchody platia nasledujúce pravidlá (tieto pravidlá neplatia v podkategóriách Elektronické aukcie, Inzercie a Katalógy lebo sa do týchto podkategórií nevkladajú odkazy na internetové obchody ako také).

Čo je internetový obchod?
Internetový obchod je www stránka, na ktorej sa ponúka na predaj tovar alebo služba a to tak, že ich možno objednať z domova. Aby sa stránky dali považovať za internetový obchod musia obsahovať
 • názvy a dôležité parametre ponúkaného tovaru, alebo služieb
 • ceny tovaru, alebo služby, z ktorých jednoznačne vyplýva, že sú uvedené vrátane všetkych daní a poplatkov, ak majú/sú k nim byť pripočítané
 • aplikáciu pre objednanie, alebo informácie ako možno tovar či službu objednať z domova
Stránky, ktoré toto nespĺňajú, nepovažujeme za internetové obchody a nebudú v tejto kategórii zaradené - možno ich ale zaradadiť v inej, menej náročnej tematickej kategórie (pokiaľ splnia podmienky príslušnej kategórie).

Čo musí internetový obchod spĺňať, aby mohol byť zaradený?
Nezaraďujeme všetky internetové obchody, ale snažíme sa vyberať kvalitné a dobré obchody. Obchody posudzujeme podľa ich stránok.

Zaradený môže byť len obchod, ktorý:
 • je riadne identifikovaný, najmä poštovou adresou a obchodnými údajmi (užívateľ musí jasne vedieť u ktorého subjektu nakupuje
 • obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka, vrátane ich základných parametrov
 • obsahuje ceny tovarov a služieb vrátane všetkych poplatkov a daní (nesmie skrývať akékoľvek poplatky)
 • obsahuje informácie o spôsobe platby, dodaní tovaru a služieb, záruke a možnostiach reklamácie
 • obsahuje informácie ako možno tovar objednať, alebo aplikáciu pre objednanie (formulár a pod.)
 • rešpektuje záujmy spotrebiteľa a nijako neznižuje jeho práva, ktoré v jeho krajine štandardne máUpresnenie vyššie uvedených podmienok pre obchody, ktoré dodávajú na Slovensko:
V tejto kategórii môžu byť zaradené akékoľvek obchody, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky a majú k dispozícii stránky v slovenskom jazyku. Predpokladáme, že väčšina obchodov bude svoje služby ponúkať v Slovenskej republike a pre nich tu uvádzame podrobnejšie podmienky, ktoré musí obchod splniť, aby rešpektoval záujmy spotrebiteľa v Slovenskej republike a nijako neznižoval jeho práva.

Nasledujúce pravidlá teda platia len pre obchody, ktoré ponúkajú svoje služby na území SR a pokiaľ sa v nich hovorí o zákonoch, tak sú vždy myslené zákony slovenské (pokiaľ existuje obchod so slovenskými stránkami, ktorý ponúka svoje služby len v zahraničí, potom pre neho platia len vyššie uvedené podmienky a podmienka o rešpektovanie záujmov spotrebiteľa sa potom môže konfrontovať s právnymi podmienkami v danej krajine):

Obchod musí spĺňať zákonné podmienky a nesmie zákonu odporovať! Najmä musia byť na stránke obchodu ľahko dohľadateľné tieto údaje:
 • Kontaktné a identifikačné údaje:
  • obchodná firma alebo meno a priezvisko
  • sídlo právnickej osoby, alebo bydlisko fyzickej osoby
  • identifikačné číslo organizácie IČO
 • informácie o možných spôsoboch platby
 • náklady na dodanie (mali by byť na stránke konkrétne uvedené, len odkaz na cenník iných spoločností vidíme neradi) a zpôsoby dodania a plnenia (dodacie podmienky)
 • informácie o tom, ako a kde tovar či službu reklamovať
 • informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy uzatváranej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (nevzťahuje sa na prípady uvedené v zákone) - zdôrazňujeme, že dodávateľ nesmie klásť v tomto smere žiadne podmienky nad rámec občianskeho zákonníka. Zákazník má právo v prípade uzatvorenia zmluvy pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku tovar rozbaliť (okrem prípadov uvedených v zákone) a vyskúšať ho (rovnako ako má možnosť vyskúšať si tovar v kamennej predajni) a podmienky ho v tomto nesmú nijako obmedzovať. Rovnako nesmie dodávateľ požadovať žiadne poplatky za odstúpenie od zmluvy podľa zákona - smie si len odčítať preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vynaložil na odoslanie tovaru spotrebiteľovi. V praxi obchod nesmie napríklad vyžadovať vrátenie neporušeného tovaru, vrátenie tovaru v neporušenom obale, vrátenie tovaru bez známok používania, atď. (samozrejme s výnimkou prípadov, ktoré uvádza zákon). Na druhú stranu môže mať obchod v podmienkach, že nevracia peniaze za poškodený tovar, ak poškodenie vzniklo zavinením zákazníka (nie však poškodenie na ktorého vznik mala vada výrobku)!
 • Doplňujúce informácie (zákon ich nevyžaduje, ale my áno):
  • reklamačný poriadok - nie je sice zo zákona vyžadovaný, ale vychádzame z toho, že dobré obchody nič netaja a zverejnia ho
Obchod tiež nesmie mať také podmienky, ktoré by zákazníka stavali do nevýhodnej pozície voči tomu, aké práva mu zaručuje občiansky zákonník, napríklad nútiť spotrebiteľa podriadiť sa v zmluvnom vzťahu obchodnému zákonníku.

Obchod by mal mať jednoznačné podmienky tak, aby sa pokiaľ možno nepripúšťali rôzne varianty ich výkladu. Rovnako by maly na stránke byť ľahko dohľadateľné všetky dokumenty, na ktoré sa odkazuje (napr. cenník dopravy).

Obchod, ktorý tieto podmienky nespĺňa, by nemal byť v sekci internetových obchodov vôbec zaradený.

Editor môže v špecifických prípadoch rozhodnúť o zaradení obchodu, ktorý nevyhovuje týmto podmienkam - napríklad pri hygienickom tovare možno akceptovať aj obchod, ktorý neakceptuje odstúpenie od zmluvy, ak je výrobok použitý. Aj keď je možné, že to odporuje zákonu, je možné akceptovať napríklad podmienku, že nemožno vrátiť použitú zubnú kefku atď.


O zaradení príslušného obchodu rozhoduje editor podľa zdravého rozumu, tak aby zaradený obchod bol prínosom pre užívateľa a uživatel o ňom na základe jeho obsahu nemusel pochybovať.
Priamo do tejto konkrétnej kategórie nenavrhujte žiadne stránky, ktoré je možné navrhnúť do niektorej z podkategorií, alebo inej špecifickejšej kategórie v slovenskej tematickej oblasti katalógu!
Navrhnuté stránky, ktoré bolo možné odoslať do niektorej zo subkategórií, ale nebolo tak učinené, môžu byť z tejto kategórie bez predošlého upozornenia vymazané.
Do tejto časti katalógu navrhujte len internetové obchody - teda stránky ktorých prostredníctvom možno nakupovať tovary, prípadne služby (prípadne i súvisiace stránky, pre ktoré sú tu k dispozícii podkategórie - ako napríklad aukčné či inzertné servery a katalógy).
Pokiaľ je internetový obchod súčasťou obsahovo kvalitnej firemnej stránky, je možné stránku ako celok navrhnúť do príslušnej kategórie v katalógu a priamy odkaz odkaz na internetový obchod sem do časti pre internetové obchody. Napríklad pokiaľ má výrobca nábytku kvalitnú stránku o svojej firme (napríklad s informáciami o firme, ponukou výroby nábytku na objednávku, referencie) ktorej současťou je internetový obchod s nábytkom, môže hlavnú stránku navrhnúť do kategórie pre výrobcu nábytku a priamy odkaz na obchod ešte naviac sem do internetových obchodov.
Slovenské internetové obchody s ponukou darčekov, vtipných darčekov, originálnych darčekov, darčekových doplnkov, gadgetov, vynálezov a vianočných darčekov. Darčeky k narodeninám, darčeky pre ženy, darčeky pre mužov, svadobné darčeky, darčekové obaly, darčekové tašky, suveníry, darčeky do domácnosti a podobne.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
 • Zrkadlové "mirror" stránky nebudú zaradené.
 • Zľavové a agregačné stránky nebudú zaradené do tejto katégorie
Online predaj chovateľských potrieb, výživy a krmív pre domáce zvieratá.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Internetový predaj tovaru priamo určený na použitie doma a záhrade.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj elektroniky, bielej techniky a príslušenstva.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Stránky zamerané na nákup a predaj predmetov v aukciách, internetové aukčné siene a elektronické dražby.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj digitálnych a klasických fotoaprátov, príslušenstva a internetové minilaby.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj hračiek a hier rôzneho druhu.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Internetové obchody s ponukou hudobných nosičov, alebo hudobných súborov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Stránky ponúkajúce online inzertné služby, ak ich nie je možné navrhnúť do príslušných subkategórií.
 • Stránky obsahujúce inzerciu jedného produktu, alebo jednej spoločnosti nebudú zaradené.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Internetový predaj kancelárskeho tovaru.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Katalógy a adresáre internetových obchodov, v ktorých môže užívateľ vyhľadávať podľa rôznych kritérií.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
Online predaj šperkov, klenotov a bižutérie.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Internetové kvetinárstva, predaj kvetov, rastlín online, záhradných rastlín.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Virtuálne obchodné domy, predaj sortimentu vhodného do viacerých subkategórií World: Slovensky: Internetové obchody.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Internetový predaj náradia a pomôcok pre továrenské i domáce použitie.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj odevov a odevných doplnkov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj potravín a nápojov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Internetový predaj detského tovaru.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj kníh, časopisov, komiksov, máp, kalendárov a pod. Patria sem internetové obchody predávajúce rôzne druhy publikácií, nie len knihy.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj ručne vyrobených tovarov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Nakupovanie špecifických skupín, umožňujúce tak naplniť ich životný štýl.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj športovej výstroje a príslušenstva.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj zberateľských a starožitných predmetov, známok, odznakov, rôznych pomôcok a príslušenstva.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Stránky online obchodov zameraných na predaj tabaku, tabakových výrobkov, cigariet, fajok a zapaľovačov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj tovaru určeného na trávenie voľnej chvíle a hobby.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Stránky internetových obchodov s ponukou vozidiel a ich príslušenstva, ktoré nie je možné zaradiť do niektorej zo špecifickejších subkategórií.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Online predaj tovaru určeného zábavnému priemyslu a súvisiacich odvetví. Zahŕňa profesionálne ozvučenie, osvetlenie, kamery a ďalšie zariadenia používané v priebehu nahrávania a vystúpení. Je možné navrhovať stránky zaoberajúce sa online predajom audia, videa a/alebo DVD nosičov, či ich kombináciou a rovnako iných druhov zábavy, ktorými sú hry a knihy.
 • Stránky zaoberajúce sa online predajom iba jednej z oblastí zábavného odvetvia navrhujte do príslušnej subkategórie (napr. hudba, hry, knihy).
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.
Predaj voľne dostupných liekov, doplnkov vyživy a vitamínov.
 • Každú stránku navrhujte iba raz.
 • Affiliate stránky nebudú zaradené.