Faqet argetuese, per kohen e lire dhe shoqerine.
Faqet personale vetem Shqiptare.
Faqet fetare Shqiptare.
Rrjete sociale, forume shoqerore dhe faqe te tjera qe kane per qellim te krijojne miqesi dhe shoqeri mes shqiptareve.
Organizatat jo zyrtare dhe pro shqiptare mund te shtohen ketu.
Faqet qeveritare Shqiptare.