In Partnership with AOL Search
 
Ju lutemi sugjeroni adresen tuaj ne këtë kategori vëtëm nqs përmban Forum ose Chat me një tematik diskutimesh të përgjithshme. Nqs faqa juaj ka një Chat apo Forum me nje tematik specifike ju lutemi ta paraqisni ne nënkategorit "Forume dhe Chate" të kateogiris përkatse te tematikes qe prek dhe jo këtu, sepse aprovimi mund te kërkojë më shumë kohë deri sa të gjehet kategoria e përshtashme per faqen tuaj.
Forum-et dhe Chat-et Shqiptar me tematikë te përgjithshme.
Toplistat ose direktorite shqiptare.
Në këtë kategori duhet vendosur faqet me te cilat përmbajnë lojëra qe mund te luhen online pa instaluar gje ne kompjuterin tuaj. Video Lojërat duhet të vendosen gjithashtu në platformat përkatëse. Faqja duhet te jete ne gjuhen shqipe, mirpo për lojërat nuk është e domosdoshme qe te jene në gjuhën Shqipe. Megjithatë, preferohen lojëra Shqip. Gjithashtu, përshkrimi duhet me qenë Shqip.
Faqe lidhur me lojëra kompjuterike.
Mos i vendosni faqet që gjinden në këtë kategori ose në kategorit e tjera.
Faqe me të cilat i kushtohen programimit Kompjuterik (C++, Java, Perl, PHP, ASP, HTML, CGI, etj.)
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Terms of Use
Last update: 2015-04-19 10.51.33.PD EDT - edit