Këtu mund të vendosni faqe të cilat kan përmbajtje informative, apo shërbime kompjuterike.
Faqet duhet të jenë në gjuhën Shqipe. Për faqe në anglisht shkoni në Regional/Europe/Albania.
Forum-et dhe Chat-et Shqiptar me tematikë te përgjithshme.
Ju lutemi sugjeroni adresen tuaj ne këtë kategori vëtëm nqs përmban Forum ose Chat me një tematik diskutimesh të përgjithshme. Nqs faqa juaj ka një Chat apo Forum me nje tematik specifike ju lutemi ta paraqisni ne nënkategorit "Forume dhe Chate" të kateogiris përkatse te tematikes qe prek dhe jo këtu, sepse aprovimi mund te kërkojë më shumë kohë deri sa të gjehet kategoria e përshtashme per faqen tuaj.
Toplistat ose direktorite shqiptare.
Faqe lidhur me lojëra kompjuterike.
Në këtë kategori duhet vendosur faqet me te cilat përmbajnë lojëra qe mund te luhen online pa instaluar gje ne kompjuterin tuaj. Video Lojërat duhet të vendosen gjithashtu në platformat përkatëse. Faqja duhet te jete ne gjuhen shqipe, mirpo për lojërat nuk është e domosdoshme qe te jene në gjuhën Shqipe. Megjithatë, preferohen lojëra Shqip. Gjithashtu, përshkrimi duhet me qenë Shqip.
Faqe me të cilat i kushtohen programimit Kompjuterik (C++, Java, Perl, PHP, ASP, HTML, CGI, etj.)
Mos i vendosni faqet që gjinden në këtë kategori ose në kategorit e tjera.