Faqet këtu kanë përmbajtje për argëtim dhe janë në gjuhen Shqipe.
Faqja duhet të jetë në gjuhen Shqipe dhe ato duhet të kenë një përmbajtje për argëtim. Përshkrimi nuk mund të jetë i tillë "faqja ma e mire ne internet" ose "lojra, muzikë, lajme, sport dhe tjera,.." . Nëse ju do të shruani kështu përshkrimin webfaqja juaj do të vonohet deri të pranohet ose edhe nuk do te pranohet fare. Përshkrimit i faqes duhet të jetë në gjuhen Shqipe. Ska nevoj të shkruani përshkrimin në gjuhen angleze sepse shqiptaret e shikojn faqen tuaj.
Faqet këtu jan chate dhe forume në të cilet argëtohesh, vetem gjera për argetim dhe jo për kompjutera. Faqet duhet të janë në gjuhen Shqipe.
Vendosen faqe me chate dhe forume në të cilet argëtohesh, vetem gjera për argetim dhe jo per kompjutera. Përshkrimi nuk mund të jetë i tillë "faqja ma e mire ne internet" ose "lojra, muzikë, lajme, sport dhe tjera,.." . Nëse ju do të shruani kështu përshkrimin webfaqja juaj do të vonohet deri të pranohet ose edhe nuk do te pranohet fare. Përshkrimit i faqes duhet të jetë në gjuhen Shqipe. Ska nevoj ta shkruani përshkrimin në gjuhen angleze sepse shqiptaret e shikojn faqen tuaj.
Këtu janë faqet me përmbajtje humor, barcoleta, dhe çdo faqe që të bën për të qeshur e ka vendin këtu. Faqet duhet të janë në gjuhen Shqipe.
Vendos këtu vetëm faqe me përmbajtje humor, barcoleta, dhe çdo faqe që të bën për të qeshur e ka vendin këtu. Përshkrimi nuk mund të jetë i tillë "faqja ma e mire ne internet" ose "lojra, muzikë, lajme, sport dhe tjera,.." . Nëse ju do të shruani kështu përshkrimin webfaqja juaj do të vonohet deri të pranohet ose edhe nuk do te pranohet fare. Përshkrimit i faqes duhet të jetë në gjuhen Shqipe. Ska nevoj ta shkruani përshkrimin në gjuhen angleze sepse shqiptaret e shikojn faqen tuaj.
Këtu janë faqet vetëm për kafshë shtëpiake. Faqet duhet të janë në gjuhen Shqipe.
Këto vendosen faqet vetëm për kafshë shtëpiake. Përshkrimi nuk mund të jetë i tillë "faqja ma e mire ne internet" ose "lojra, muzikë, lajme, sport dhe tjera,.." . Nëse ju do të shruani kështu përshkrimin webfaqja juaj do të vonohet deri të pranohet ose edhe nuk do te pranohet fare. Përshkrimit i faqes duhet të jetë në gjuhen Shqipe. Ska nevoj ta shkruani përshkrimin në gjuhen angleze sepse shqiptaret e shikojn faqen tuaj.
Këtu janë faqet për klubet dhe diskotekat shqiptare. Faqet duhet të janë në gjuhen Shqipe.
Këto vendosen faqe për klubet dhe diskotekat shqiptare. Faqet duhet të jenë në gjuhen Shqipe. Përshkrimi nuk mund të jetë i tillë "faqja ma e mire ne internet" ose "lojra, muzikë, lajme, sport dhe tjera,.." . Nëse ju do të shruani kështu përshkrimin webfaqja juaj do të vonohet deri të pranohet ose edhe nuk do te pranohet fare. Përshkrimit i faqes duhet të jetë në gjuhen Shqipe. Ska nevoj ta shkruani përshkrimin në gjuhen angleze sepse shqiptaret e shikojn faqen tuaj.