Această categorie include site-uri cu conţinut legat de yoga şi alte discipline inspirate de yoga.
Propuneţi numai site-uri în limba română cu conţinut legat de yoga sau alte discipline inspirate de yoga. Nu sînt admise site-uri care promovează ideologii sectante, practici sexuale imorale sau pseudoterapii care primejduiesc viaţa.