Ecumenismul este o noţiune modernă, care înglobează diferitele viziuni despre unitatea confesiunilor creştine sau chiar a religiilor, precum şi despre căile prin care se poate ajunge la această unitate.