Ordine călugăreşti, congregaţii, institute de viaţă consacrată din Biserica Catolică din România.