Această categorie listează paginile personale create în limba română, cuprinzând informaţii interesante despre o anumită persoană (de obicei chiar autorul paginii respective). Litera cu care începe numele de familie al autorului trebuie să fie D.
Categoria nu trebuie să devină un loc de acumulare pentru acele site-uri care nu îndeplinesc criteriile minime pentru a fi listate în alte părţi din Open Directory Project. Fiecare pagină personală listată trebuie să ofere vizitatorului conţinut de calitate şi informaţii utile despre autor şi despre pasiunile sale. Paginile care reprezintă doar colecţii de linkuri nu vor fi listate.

Dacă pagina nu este în limba română vă recomandăm altă categorie. Dacă pagina este în engleză, vizitaţi categoria Society/People/Personal_Homepages.

Pagina personală trebuie adăugată sub litera corespunzătoare numelui de familie (sau litera corespunzătoare nickului folosit în pagină). De exemplu, dacă numele dumneavoastră este Ioana Bălan, veţi propune pagina în categoria World/Română/Societate/Pagini_Personale/B.