Această categorie listează paginile personale create în limba română, cuprinzând informaţii interesante despre o anumită persoană (de obicei chiar autorul paginii respective).
Categoria nu trebuie să devină un loc de acumulare pentru acele site-uri care nu îndeplinesc criteriile minime pentru a fi listate în alte părţi din Open Directory Project. Fiecare pagină personală listată trebuie să ofere vizitatorului conţinut de calitate şi informaţii utile despre autor şi despre pasiunile sale. Paginile care reprezintă doar colecţii de linkuri nu vor fi listate.

Dacă pagina nu este în limba română vă recomandăm altă categorie. Dacă pagina este în engleză, vizitaţi categoria Society/People/Personal_Homepages.

Pagina personală trebuie adăugată sub litera corespunzătoare numelui de familie (sau litera corespunzătoare nickului folosit în pagină). De exemplu, dacă numele dumneavoastră este Ioana Bălan, veţi propune pagina în categoria World/Română/Societate/Pagini_Personale/B.

mai multe informaţii (numai pentru editori)

Această categorie regrupează blogurile personale.

Un blog (engleză: weblog) personal este un blog publicat în general de o singură persoană. Conţine scurte texte - numite: "post" (după limba engleză) sau "bilet" (bilet de blog) - adesea în legătură cu alte situri web. Aceste bilete de blog sunt ordonate în ordine cronologică, după data publicării, şi sunt arhivate. O caracteristică a blogului este actualizarea foarte regulată.

Biletele unui blog personal prezintă opinia autorului faţă de subiecte variate, despre hobby-urile sale şi, uneori, asupra vieţii cotidiene. Specificul blogurilor personale constă în aceea că nu au o temă principală pentru ansamblul de texte publicate în blog.

Un blog personal conţine, ocazional sau în mod regulat - dar nu exclusiv -, bilete de tipul jurnalelor intime. Siturile care care se prezintă exclusiv sau principalmente ca jurnale intime nu trebuie listate în această categorie de bloguri personale, ci în categoria "Jurnale intime" din "Literatură".

Propuneţi în acestă categorie doar blogurile personale, după cum se arată în descrierea categoriei. Blogurile tematice propuneţi-le la categoria respectivei teme. Blogurile care se prezintă exclusiv sau principalmente ca jurnale intime nu trebuie listate în această categorie de bloguri personale, ci în categoria "Jurnale intime" din "Literatură". Dacă pagina nu e în limba română această categorie nu este recomandată. Dacă pagina este în limba engleză vă recomandăm categoria Society/People/Personal_Homepages/Weblogs

1. Nu adăugaţi site-uri în construcţie (cu conţinut parţial dezvoltat).

2. Nu adăugaţi site-uri cu conţinut textual sau cu însemne grafice copiate.

3. Nu adăugaţi site-uri prezentate în alte limbi decât în română.


Un jurnal web (blog) prezintă o părere personală asupra unuia sau a mai multor subiecte dintr-un oarecare domeniu. Din acest motiv, vă indicăm să specificaţi în titlu numele autorului, şi nu domeniul analizat în respectivul jurnal web.


Aceste recomandări diminuează considerabil timpul necesar înscrierii site-ului dumneavoastră în catalogul ODP.