Această categorie regrupează situri de informare despre şi pentru persoanele cu handicap sau cu dizabilităţi.