Această categorie conţine doar trimiteri către subcategoriile destinate ţărilor de pe mapamond, cu nume începând cu litera B, fără a afişa direct resurse web sau adrese URL.
Nu adăugaţi în această categorie adrese URL directe către informaţii web româneşti. Accesaţi trimiterile de mai jos pentru a sugera noi resurse.

Reguli World/Română de bază:

  • Nu se acceptă site-uri cu caracter adult. Vizitaţi secţiunea Adult/World/Română pentru a sugera astfel de resurse
  • Nu se acceptă site-uri cu conţinut prezentat în altă limbă decât cea română. Vizitaţi secţiunea Regional/Europe/Romania pentru a sugera astfel de resurse româneşti, prezentate în limba engleză.
  • Nu se acceptă site-uri cu conţinut incomplet (în construcţie)
  • Nu se acceptă site-uri cu conţinut greşit organizat (cu link-uri nefuncţionale)
  • Nu se acceptă site-uri cu conţinut copiat (ce încalcă legile referitoare la drepturile de autor)
  • Nu se acceptă site-uri cu conţinut ilegal (ce încalcă legile referitoare la mărci înregistrate, brevete şi invenţii)

Nerespectarea acestor reguli întârzie sau previne complet adăugarea unei noi resurse în subsecţiunile ODP ale World/Română.


Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.