Muzee generale ce organizează expoziţii, experienţe interactive şi oferă oportunităţi educaţionale în domeniile ştiinţei şi al inginieriei (tehnologiei).
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat sau prezentate în alte limbi decât în română.
Dacă pagina propusă este în limba engleză, vă invităm să o sugeraţi în categoria Reference/Museums/Science.
Pagini prezentate în limba română, referitoare la expoziţii permanente din instituţiile româneşti de arheologie.
Vă rugăm să propuneţi paginile dedicate muzeelor istorice, utile cunoaşterii patrimoniului adăpostit de acestea, cu prezentare în limba română, conţinut propriu şi terminate din punct de vedere al structurii informatice.
Paginile în limba engleză pot fi sugerate în categoria Reference/Museums/Science/Archaeology.