Prezentari de muzee de pe tot cuprinsul României, din străinatăte şi ale unor muzee virtuale, toate adunate aici pentru a vă ajuta să vă formaţi o imagine completă a ceea ce înseamnă patrimoniu românesc.
Dacă pagina nu este în limba română atunci acestă categorie nu este adecvată. Dacă pagina este în limba engleză vă recomandăm o subcategorie din Reference/Museums.
Muzee ale căror colecţii se compun din obiecte din domeniul artelor vizuale, al artei decorative şi despre literatură, fotografie, muzică, arhitectură şi meşteşugărit.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat şi prezentate în alte limbi decât română.
Dacă pagina sugerată are conţinut afişat în limba engleză, vă invităm să o propuneţi pentru adăugare în categoria Reference/Museums/Arts_and_Entertainment.
Muzee ce activează în domeniul cultural, cu referire la secţii de etnografie, case memoriale şi complexe muzeale, activitate atât la nivel judeţean cât şi naţional.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat şi prezentate în alte limbi decât română.
Dacă pagina sugerată are conţinut afişat în limba engleză, vă invităm să o propuneţi pentru adăugare în categoria Reference/Museums/Cultural.
Pagini ale site-urilor ce menţin liste ale muzeelor româneşti.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat şi prezentate în alte limbi decât română.
Dacă pagina sugerată are conţinut afişat în limba engleză, vă invităm să o propuneţi pentru adăugare în categoria Reference/Museums/Directories.
Site-uri cu conţinut în limba română, ce prezintă istoria unei anumite perioade sau a unei regiuni geografice, prin intermediul colecţiilor de obiecte istorice.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie sau cu conţinut copiat. Dacă pagina sugerată este prezentată în limba engleză, vă indicăm să o propuneţi spre adăugare în categoria Reference/Museums/History.
Pagini prezentate în limba română, ce colectează şi expun obiecte din domeniul militar.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat şi prezentate în alte limbi decât română.
Dacă pagina sugerată are conţinut afişat în limba engleză, vă invităm să o propuneţi pentru adăugare în categoria Reference/Museums/Military.
Site-uri în limba română ale muzeelor ce expun obiecte din domeniul recreaţiei şi al sporturilor.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie sau cu conţinut copiat. Dacă pagina sugerată este prezentată în limba engleză, vă indicăm să o propuneţi spre adăugare în categoria Reference/Museums/Directories.
Muzee generale ce organizează expoziţii, experienţe interactive şi oferă oportunităţi educaţionale în domeniile ştiinţei şi al inginieriei (tehnologiei).
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat sau prezentate în alte limbi decât în română.
Dacă pagina propusă este în limba engleză, vă invităm să o sugeraţi în categoria Reference/Museums/Science.