Această categorie cuprinde site-uri ce oferă referinţe afişate sub formă de directoare, cu conţinut prezentat în limba română.
Această categorie cuprinde site-uri ce oferă referinţe afişate sub formă de directoare, cu conţinut prezentat în limba română.

mai multe informaţii (numai pentru editori)

Categoria conţine adrese URL ale site-urilor prezentate în limba română, ce oferă posibilitate de căutare online de adrese, numere de telefon şi coduri poştale de pe teritoriul României şi al Republicii Moldova.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie, cu conţinut copiat sau prezentat în altă limbă decât în română.

Site-urile prezentate în limba engleză vor fi adăugate în categoria Regional/Europe/Romania/Guides_and_Directories.