Această categorie conţine site-uri tip "studio" cu comercializare online de produse, site-uri ce comercializează online echipament profesional şi site-uri ce comercialiează online înregistrări audio, video, şi/sau pe suport DVD. Magazinele online ce comercialiează o combinaţie de astfel de produse (alături de alte itemuri din industria de divertisment, cum ar fi jocurile sau cărţile), pot fi sugerate în această categorie.
Cerinţe minime de adăugare în această categorie:
- site fără secţiuni în construcţie;
- conţinut prezentat (şi) în limba română;
- comercializare online de produse.

Magazinele online afiliate, ce nu oferă conţinut unic, nu vor fi adăugate.

Site-urile ce comercializează online diferite aplicaţii soft fără a deţine drepturi de autor sau de comercializare asupra acestora nu vor fi acceptate.

Această categorie conține site-uri de tip e-commerce care se ocupa de comercializarea biletelor pentru diverse evenimente: muzică, teatru, etc.
Cerinţe minime de adăugare în această categorie: - site fără secţiuni în construcţie; - conţinut prezentat (şi) în limba română; - comercializare online de produse. Magazinele online afiliate, ce nu oferă conţinut unic, nu vor fi adăugate. Site-urile ce comercializează online diferite aplicaţii soft fără a deţine drepturi de autor sau de comercializare asupra acestora nu vor fi acceptate.