Paginile care conţin informaţii despre transmiterea de date, voce sau imagini, inclusiv despre dispozitivele necesare sunt binevenite în această categorie.
Vă rugăm, nu propuneţi pagini în altă limbă decât limba română. Dacă pagina propusă este în limba engleză, vă rugăm alegeţi o subcategorie din: Regional/Europe/Romania/Business and Economy.
Categorie destinată site-urilor dezvoltatorilor de software şi/sau furnizorilor de soluţii hardware/software pentru mesageria unificată (Unified Messaging). "Mesageria unificată reprezintă integrarea a diferite medii de comunicare prin intermediul cărora utilizatorii pot transmite şi recepţiona mesaje tip voce, fax şi e-mail, prin intermediul unei singure interfeţe, fie prin telefon fix sau mobil, PC sau PC cu conectare la Internet."
Redistribuitorii serviciilor de mesagerie unificată nu vor fi adăugaţi în această categorie.
Site-urile în limba engleză pot fi sugerate pentru adăugare în categoria Computers/Data_Communications/Unified_Messaging.
Categoria este dedicată produselor, serviciilor şi companiilor din domeniul telefoniei realizate prin intermediul calculatoarelor.
Vă rugăm, nu propuneţi pagini în altă limbă decât limba română. Dacă pagina propusă este în limba engleză, vă rugăm alegeţi o subcategorie din: Regional/Europe/Romania/Business and Economy.