Categoria conţine site-uri cu anunţuri prezentate în limba română, despre proprietăţi imobiliare de pe teritoriul României şi al Republicii Moldova.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie sau cu conţinut copiat de pe alte site-uri. Dacă site-ul dumneavoastră prezintă anunţuri imobiliare doar de pe teritoriul României, vă rugăm să îl propuneţi pentru World/Română/Regional/Europa/România/Afaceri_şi_economie/Tranzacţii_imobiliare/Anunţuri.