In Partnership with AOL Search
 
Nu adăugaţi site-uri în construcţie sau cu conţinut copiat de pe alte site-uri. Dacă site-ul dumneavoastră prezintă anunţuri imobiliare doar de pe teritoriul României, vă rugăm să îl propuneţi pentru World/Română/Regional/Europa/România/Afaceri_şi_economie/Tranzacţii_imobiliare/Anunţuri.
Categoria conţine site-uri cu anunţuri prezentate în limba română, despre proprietăţi imobiliare de pe teritoriul României şi al Republicii Moldova.
Nu adăugaţi site-uri în construcţie sau cu conţinut copiat.
Un director (catalog) Web de afaceri imobiliare reprezintă o colecţie de anunţuri ale persoanelor fizice şi de oferte ale firmelor (persoanelor juridice) din domeniul imobiliar. Dacă site-ul dumneavoastră prezintă doar anunţuri imobiliare (colecţii de anunţuri trimise de vizitatorii site-ului dumneavoastră), vă rugăm să accesaţi categoria World/Română/Afaceri/Imobiliare/Anunţuri.
Categoria conţine site-uri Web cu toate aceste caracteristici:
 1. Limba de prezentare este româna;
 2. Domeniul de activitate acoperit este cel al afacerilor din domeniul imobiliar;
 3. Mediul de prezentare este Internetul (ofertele imobiliare prezentate sunt afişate pe site);
 4. Proprietarii anunţurilor sunt fie persoane fizice, fie juridice;
 5. Site-ul reuneşte ofertele imobiliare a două sau a mai multor entităţi diferite (persoane fizice sau juridice) - site-urile de prezentare a ofertelor imobiliare ale unei singure agenţii pot fi înscrise în subcategorii din World/Română/Afaceri/Imobiliare/Regional;
 6. Anunţurile imobiliare înglobate de site fac trimitere la proprietăţi imobiliare de pe teritoriul României şi de pe cel al Republicii Moldova.
 7. Dacă toate aceste caracteristici sunt specifice şi site-ului dumneavoastră, vă invităm să îl înscrieţi în această categorie. Site-urile care nu pot fi definite prin toate cele şase caracteristici de mai sus nu vor fi adăugate. Vă mulţumim.

Nu sugeraţi site-uri pentru această categorie.

Utilizaţi trimiterile afişate în versiunea publică pentru a adăuga site-ul dumneavoastră.

În funcţie de aria de acoperire a firmei de tranzacţii imobiliare, sugeraţi site-uri prezentate în limba română, în una dintre categoriile:

Categoriile:

 1. Regional/Europe/Romania/Business_and_Economy/Real_Estate
 2. şi
 3. Regional/Europe/Moldova/Business_and_Economy/Real_Estate

  includ site-uri prezentate în limba engleză, ale firmelor de tranzacţii imobiliare.
 4. mai multe informaţii (numai pentru editori)

Categoria World/Română/Afaceri/Imobiliare/Regional nu conţine site-uri sugerate de către public ci oferă trimiteri către categoria regională (World/Română/Regional) şi în special către categoriile ce prezintă site-uri despre tranzacţiile imobiliare efectuate la nivel regional, în Republica Moldova (World/Română/Regional/Europa/Moldova/Afaceri_şi_economie/Tranzacţii_imobiliare) şi în România (World/Română/Regional/Europa/România/Afaceri_şi_economie/Tranzacţii_imobiliare).
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Termeni de utilizare
Ultima actualizare: 10 iulie 2010 23:26:23 EDT - editează